Brannøvelse redder liv

Vi går nå inn i en årstid hvor risikoen for boligbrann øker og svært få har tenkt på hva man gjør når det begynner å brenne. Brannøvelse er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet i hjemmet.
Del

 

Hva gjør du når det begynner å brenne i huset ditt?

Over 75 % av alle familier i Norge har ikke avtalt hvor man skal møtes og hva man skal gjøre i tilfelle brann.  - Det er skremmende at det er så mange som ikke har fokus på dette, sier leder for forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen.

 

Evakuering er det viktigste ved brann

Å bli enige om møtested er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, påpeker han. - Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, sier Madsen.

 

Brannøvelse redder liv

  • Snakke sammen om ulike scenarier
  • Planlegge og bli enige om hvem som gjør hva
  • Avtale en fast møteplass ute
  • Trene på planen i praksis

 

www.brannvernuka.no/nasjonal-brannovelse finner du flere gode tips om hvordan man enkelt kan planlegge og gjennomføre brannøvelse hjemme i din bolig. 

 

Bake Sale (3)

 

Del