Et skritt nærmere en mer effektiv brannforebygging

Vår største eierkommune Kristiansand kommune legger nå en ny forskrift om branntilsyn ut på høring. Dette vil være et viktig verktøy for oss i det brannforebyggende arbeidet, sier brannsjef Jan Røilid.
Del

 

Sammen med byantikvaren i Kristiansand ønsker vi å utvide muligheten for tilsyn i flere typer bygninger.

Forslaget til utvidet tilsyn gjelder følgende grupper av bygninger:

  • 1890-gårder/eldre murgårder
  • Eldre trehusbebyggelse med særlig stor fare for brannsmitte
  • Omsorgsboliger/bofellesskap for risikogrupper
  • Utleieboliger, både kommunale og private, der eier selv ikke bor i bygget.

Fra 2. februar til 8. mars kan du hente forskriften i Servicetorvet, den kan også lastes ned fra nettsiden til Kristiansand Kommune

En lokal forskrift medfører ikke økte krav til byggeiere eller andre, utover det som fremkommer av gjeldende lovverk. Forslag til forskrift gir tilsynsmyndigheten en bedre mulighet til å påse at kravene i regelverket overholdes.

I dag er det slik at vi må fatte enkeltvedtak for hvert tilsyn vi skal gjøre i bygninger som kommer utenfor betegnelsen særskilte brannobjekter. Det er tidkrevende å følge ordinære saksbehandlingsregler, og kan ta flere uker fra et vedtak til vi kan gjennomføre et tilsyn. Det medfører at det går for lang tid fra vi mottar en bekymringsmelding til vi har mulighet for å kunne gjennomføre et tilsyn i en bolig. Gjennom tilsyn kan vi avdekke forhold som er en direkte far for liv og helse og forhindre brannutvikling, eller i beste fall ta en sjekk som viser at alt er i orden.

 

Våre andre eierkommuner, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen og Søgne, har vedtatt forskriften allerede.

 

Mandag 11. februar kan du møte oss på servicetorvet i Rådhuskvartalet kl. 10-12, da står vi klare for å svare på spørsmål rundt forslag til ny forskrift.

  

Jan -roilid ---ny -forskrift

 Ta kontakt med brannsjef Jan Røilid på telefon 982 44 800 ved spørsmål.

Del