Hensikt og omfang

Formålet med å ha en beredskapsplan mot akutt forurensing er å sikre at kommunene har et effektivt reaksjonsapparat i tilfelle av ukontrollert utslipp av oljeprodukter og kjemikalier.

Dette i samsvar med bestemmelsene i Forurensingsloven. Beredskapsplanen skal i hovedsak vise hvordan hendelser med ukontrollerte utslipp av oljeprodukter og kjemikalier på land og i nær kystsone kan løses.

Alle som har funksjoner i beredskapsorganisasjonen, plikter å være kjent med sitt ansvar, rolle og arbeidsoppgaver.