Kontakt oss

Vi kan kontaktes på følgende måter: 

 

 Telefon: +47 47 81 40 00 (08.00-15.30)
 E-post: kbr@kbr.no
 Besøksadresse:  Klynga 50, Kristiansand
 Postadresse: Kristiansandsregionen brann og redning IKS 
  Postboks 250
  4663 Kristiansand
Facebook: facebook.com/kristiansandsregionenbrannogredning