Kurs / Opplæring / Undervisning

Hvorfor trenger vi opplæring og øvelser? 

Tenk deg at ulykken inntreffer på din arbeidsplass. Du og dine kollegers innsats de første minuttene kan avgjøre om et uhell utvikler seg til en katastrofe eller ikke. Kunnskap og nødvendige forberedelser kan redde liv og redusere skader!
Det er ikke alle bedrifter som klarer å gjenvinne sine markedsandeler etter å ha vært ute av drift en lengre periode.
Lover og forskrifter pålegger eiere og brukere å kartlegge risiko i sin virksomhet. Riktig kunnskap, gode rutiner og praktisk erfaring er derfor avgjørende når uhellet er ute.
En uønsket hendelse kan skade virksomhetens omdømme. Samfunnet kan akseptere at en ulykke eller krise inntreffer, men dårlig håndtering aksepteres ikke.
Forsikringsselskapene forutsetter at en virksomhet følger norsk lov om opplæring og øvelse med hensyn til HMS og brannvern. Dersom loven ikke etterleves, kan det føre til redusert skadeutbetaling.

Brannvesenet har i en årrekke vært en aktiv arrangør av viktige kurs og øvelser for bedrifter, institusjoner og privatpersoner. Når vi nå har gått fra å være fem små brannvesen til ett av landets største brannvesen, har vi samtidig utvidet vår kursvirksomhet. Våre instruktører er enten brannfolk med solid operativ erfaring, eller høgskole-utdannede inspektører med spesialkompetanse innen brannvern. Felles for våre instruktører er at de har utdanning fra Norges brannskole.

 

 

Linkene i venstre kolonne gir deg utfyllende informasjon om vårt kurs-, opplærings- og undervisningstilbud.

 

For ytterligere informasjon tar du kontakt med:

 

 

   Øv HLR Bragdøya                                     Slokkeutstyr  
 Navn: Rune Langbraaten           eller Hans Arne Madsen   
 E-post:

rune.langbraaten@kbr.no

  hans.arne.madsen@kbr.no
 Tlf:  954 57 769     982 44 807