BRANNFOREBYGGENDE KURS (2)

Kurset passer for deg som er eier eller bruker av et bygg eller har ansvar for brannvern i virksomheten. 

Kurset gir en innføring i de lover og forskrifter som regulerer virksomhetens plikter innenfor brannforebygging og systematisk sikkerhetsarbeid.

 

Innhold

- Krav som stilles til eier og bruker av et bygg

- De viktigste lover og forskrifter

- Aktive og passive brannsikringstiltak

- Brannteori og brannårsaker

- Kontrollrutiner for brannteknisk utstyr

 

Kurset varer i rundt 7 timer og arrangeres på brannstasjonen i Kristiansand.

Prisen er 2450,- per person og inkluderer lunsj med mineralvann, kaffe og te.

 

Planlagte kurs i 2019:

Torsdag 7. mars, kl. 8.30-15.30

Torsdag 19. september, kl. 8.30-15.30

 

Send e-post til kurs@kbr.no for å melde deg på!