Om Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Stort kart

Gjennom det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet ble det i 2006 tatt initiativ til å utrede felles brannvesen i Kristiansandsregionen. 

Prosjektarbeidet startet i februar 2007 og prosjektrapporten ble lagt fram for politisk behandling i de 6 eierkommunene i februar og mars 2008. 

Alle kommune- og bystyrer vedtok enstemmig å opprette et felles brannvesen.  Etter ytterligere planlegging ble selskapet registrert i Brønnøysund 31. desember 2008 - og satt i drift fra 1. januar 2009. 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS dekker et areal på til sammen 1.891 km2 og har ansvaret for over 140.000 innbyggere.