Tjenester

Tjenester

KBR er en viktig samfunnsaktør. Vi leverer forebyggende tjenester og beredskap/innsats innen brann, redning, forurensning, dykking pluss mange hjelpetjenester.

I kolonnen til venstre finner du de viktigste tjenestene som vi utfører.